Jan Baláš - Vilda

pracant
Mistrovice

Co se o něm povídá:
Mistr z Mistrovic. Mistr přes ruční práce, štípání, řezání, drcení a škrcení. Sportovec na olympiádě, voják, skautík - vítaný komparzista dramaturgie kurzu, herní stratég.

Co dělá ve skautském životě:
V Junáku jsem od podzimu 2000, kdy jsem jako vlče nastoupil do 11. chlapeckého oddílu v Mistrovicích. Později sloučením chlapeckého a dívčího oddílu vznikl 5. koedukovaný oddíl, jehož jsem dodnes členem. Na památku této události nosím stále na domovence číslo 11. Několik let jsem vedl družinu skautů. Potom jsem měl možnost vyzkoušet vedení vlčat a v současnosti vedu světlušky. Na Cordě jsem byl jako frekventant v roce 2010. V roce 2014 jsem absolvoval VLK Velká Morava.

Co dělá v profesním životě:
Studuji na Fakultě strojní ČVUT bakalářský program Teoretický základ strojního inženýrství. Hraju fotbal za FK Mistrovice v okresním přeboru. Mé další záliby jsou dřevárny a hra na trumpetu.